Dětský domov a Školní jídelna v Litoměřicích je školské zařízení. Dětem, které nemohou být ze závažných důvodů ve vlastní rodině, zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči. Do DD jsou umisťovány děti s normálním duševním vývojem, které nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.

Skupiny

1. skupina

V 1. rodinné skupině je umístěno momentálně 7 dětí. Nejmladší miláčci skupiny jsou dvouletý Enrique a o jeho o rok starší sestřička Zlatuška. Dále zde jsou jejich tři sestry. Ve skupině je i jejich sestřenice a bratranec. Děti dochází do MŠ, ZŠ a ZŠ spec. v Litoměřicích. 

2. skupina

Ve druhé skupině máme momentálně 7 dětí. Nejmladší sourozence Luboška a Pavlíka. Dále tři sourozence školního věku, osmiletou holčičku a dvanáctiletého chlapce. Děti ze skupiny dochází do MŠ, ZŠ a ZŠ spec. v Litoměřicích. 

3. skupina

Ve třetí skupině máme v současné době 8 dětí. Tři sourozence, dva bratry, 18letého studenta, 16letou slečnu a 15letého chlapce. Děti dochází do ZŠ v Litoměřicích, také studují na SOÚ v Litoměřicích a v Ústí nad Labem. 

Historie

Napsali o nás

Volná pracovní místa