Vyberte jazyk:
Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice
Pomáháme našim dětem k vítězství

nad životem ...

Dětský domov a Školní jídelna v Litoměřicích je školské zařízení. Dětem, které nemohou být ze závažných důvodů ve vlastní rodině, zajišťujeme výchovnou, hmotnou a sociální péči. Do DD jsou umisťovány děti s normálním duševním vývojem, které nemohou být osvojeny nebo umístěny v jiné formě náhradní rodinné péče.

Dětský domov je zařízení rodinného typu. Jeho zaměstnanci pečují o děti a mládež od tří do osmnácti let, případně až do ukončení přípravy na povolání, nejdéle však do 26 let. Děti do DD umisťuje Diagnostický ústav v Liberci na základě soudního rozhodnutí.

Děti jsou rozdělené do tří rodinných skupin po osmi. Skupiny jsou smíšené. Při rozdělování dětí respektujeme sourozenecké vztahy. O každou skupinu se starají dva stálí pedagogové. Děti chodí do školy v Litoměřicích, středoškoláci i mimo město. Některé studují na středních výběrových školách, případně vyšších či vysokých školách. Mohou se zapojovat do zájmových kroužků všeho druhu. Využívají zájmových útvarů, které jim nabízí Dům dětí a mládeže v Litoměřicích. Všichni pedagogové spolupracují s rodiči, školami, OSPOD /oddělení sociálně-právní ochrany dětí/ soudy, policií, diagnostickými ústavy, dětskými domovy, dětským lékařem, psychologem, psychiatrem i s pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolupracujeme také s DDM, střediskem pro další vzdělávání pedagogů, s Českým helsinským výborem , různými nadacemi a dalšími institucemi, které se mohou podílet na výchově dětí a mládeže. DD dále spolupracuje se ŠÚ, MŠMT ČR, ČŠI, FOD, MPSV ČR.


Vítejte v našem domově.


Tady prožíváme své radosti i smutky, lásky i rozchody, naděje i zklamání. Zveme Vás na prohlídku našeho zařízení a nejen to. Rádi Vás provedeme naším životem a zážitky. Některé najdete na našich stránkách. Děkujeme za Vaši přízeň .Dusty,


náš věrný kamarád už vyrostl. Máme ho moc rádi. Bydlí s námi v domově. Dokonce se už naučil poslouchat. Je moc milý a mazlivý. Jeho hlavní ošetřovatelkou je teta Dáša, ale staráme se o něho všichni. Doufáme, že nás také trochu ohlídá. Také někdy zlobí a zbaští to co není k jídlu. Snad ho to odnaučíme, tak nám držte palce.